MENU

Vnitřní zkratovače QZR

Vnitřní zkratovače QZR

Uzemňovače (zkratovače) se zkratovou zapínací schopností typu QZR jsou provozně nenáročné spínací přístroje určené do vnitřních rozvoden VN ne rozvaděčových skříní. Jedná se o uzemňovač s mžikovým pohybem hlavních kontaktů do zapnuté polohy, čímž je dosaženo zaručené zapínací schopnosti. Mohou být použity jako bezpečnostní zařízení ve vstupních polích rozváděčů vn.

Online poptávka3D modelModel 360
Close

Poptávkový formulář

Technické údaje

Jmenovité napětí: 1 – 25 kV
Jmenovitý krátkodobý proud 1s (3s): 16 – 100 kA
Jmenovitý dynamický proud: 40 – 250 kA
Jemnovitá frekvence: 50 Hz (16 Hz, 60 Hz)
Mechanická odolnost: 2000, 5000, 10000 C-O
Minimální životnost (let): 40
Třída elektrické trvanlivosti: E1, E2, E+
Typ pohonu: Ruční, ruční přes převodovku, motorové
Typ motoru: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC, 230V AC, 400V AC
Signalizace poloh: Koncové spínače (každý zvlášť na pozici), přímo na hlavní hřídeli, Vačkové spínače (vysoká zatížitelnost)
Typ izolátorů: Epoxidové, porcelánové (dle požadavku)

Příslušenství

  • Izolační manipulační tyč IMT
  • Kovová manipulační klika KMT
  • Blokovací magnet BLM
  • Spínač nouzové manipulace
  • Úhlová převodovka
Vnitřní odpojovače QAK, QAKZ
Vnitřní odpojovače QAK, QAKZ
Vnitřní generátorové odpojovače QAS
Vnitřní generátorové odpojovače QAS
Vnitřní odpojovače QAK HD
Vnitřní odpojovače QAK HD
Vnitřní přepínače PQAK
Vnitřní přepínače PQAK
Vnitřní odpínače QDS
Vnitřní odpínače QDS
Vnitřní uzemňovače QZ
Vnitřní uzemňovače QZ
Vnitřní zkratovače QZR
Vnitřní zkratovače QZR