MENU

Vnitřní uzemňovače QZ

Vnitřní uzemňovače QZ

Slouží k uzemnění elektrických obvodů bez napětí, případně vybíjení kapacitorů nebo zbytkové kapacity vedení. Určeno pro standardní montáž v rozvaděčích a rozvodnách VN, s možností ručního nebo motorového ovládání.

Online poptávka3D modelModel 360
Close

Poptávkový formulář

Technické údaje

Jmenovité napětí: 1 – 123 kV
Jmenovitý krátkodobý proud 1s (3s): 16 – 120 kA
Jmenovitý dynamický proud: 40 – 300 kA
Jemnovitá frekvence: 50 Hz (16 Hz, 60 Hz)
Mechanická odolnost: 2000, 5000, 10000 (60000) C-O
Minimální životnost (let): 40

Třída elektrické trvanlivosti: E0
Typ pohonu: Ruční, ruční přes převodovku, motorové
Typ motoru: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC, 230V AC, 400V AC
Signalizace poloh: Koncové spínače (každý zvlášť na pozici), přímo na hlavní hřídeli, Vačkové spínače (vysoká zatížitelnost)
Typ izolátorů: Epoxidové, porcelánové (dle požadavku)

Příslušenství

  • Izolační manipulační tyč IMT
  • Kovová manipulační klika KMT
  • Vnitřní ruční pohon RPU
  • Blokovací magnet BLM
  • Spínač nouzové manipulace
  • Úhlová převodovka
Vnitřní odpojovače QAK, QAKZ
Vnitřní odpojovače QAK, QAKZ
Vnitřní generátorové odpojovače QAS
Vnitřní generátorové odpojovače QAS
Vnitřní odpojovače QAK HD
Vnitřní odpojovače QAK HD
Vnitřní přepínače PQAK
Vnitřní přepínače PQAK
Vnitřní odpínače QDS
Vnitřní odpínače QDS
Vnitřní uzemňovače QZ
Vnitřní uzemňovače QZ
Vnitřní zkratovače QZR
Vnitřní zkratovače QZR