MENU

Politika společenské odpovědnosti (CSR)

IVEP, a.s., podnik s dlouhou tradicí dodržuje veškeré zákony a ostatní legislativní předpisy dané právním řádem České republiky a souvisejících úmluv Mezinárodní organizace práce.

Za účelem zajištění transparentnosti své sociální politiky a zvýšení důvěry svých současných i potencionálních zákazníků na tuzemských i zahraničních trzích se IVEP, a.s., rozhodla zveřejnit Základní zásady politiky společenské odpovědnosti, kterými jsou: