MENU

Elektrická zařízení izolovaná plynem SF6, zaústění transformátorů

Elektrická zařízení izolovaná plynem SF6, zaústění transformátorů

Zaústění kabelu pro transformátory 110 kV typu ZAU 123 jsou jednopólově zapouzdřená elektrická zařízení pro napětí 123 kV, izolovaná plynem SF6, která umožňují připojení kabelů vvn k silovým transformátorům.

Zaústění kabelů s plynem SF6 pro transformátory 110 kV
Zaústění kabelů s plynem SF6 pro transformátory 110 kV