MENU

Vzděláváme se

Vzděláváme se

Společnost IVEP, a.s. realizuje projekt s názvem Vzděláváme se se společností IVEP, a.s. s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_097/0012621.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 31 osob

Realizace projektu: 01. 11. 2019 – 31. 12. 2022