MENU

Vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů - II. etapa

Vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů - II. etapa

VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTRICKÝCH
PŘÍSTROJŮ A ROZVADĚČŮ - II. ETAPA


je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem předpokládaného projektu je vybudovat moderní vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů a posílit tak postavení společnosti IVEP, a.s. jako tuzemského leadera v oblasti inovací vysokonapěťových zařízení.

 

Z projektu bylo zakoupeno toto vybavení:

 

Zařízení je pro odbornou veřejnost i komerční sektor za tržních podmínek k dispozici pro například tyto práce: