MENU

Vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů

Vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009931


VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ROZVADĚČŮ

je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je rozšíření stávajícího vývojového centra společnosti IVEP, a.s. se zaměřením na vývoj v oblasti elektrických přístrojů a rozvaděčů.
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu společnosti.

Z projektu bylo zakoupeno toto vybavení:

 

Zařízení je pro odbornou veřejnost i komerční sektor za tržních podmínek k dispozici pro například tyto práce:

Plakát Vývojového a inovačního centra