MENU

Úsporná opatření ve společnost IVEP a.s.

Úsporná opatření ve společnost IVEP a.s.

Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026191

Předmětem projektu je přechod na nový zdroj tepla na vytápění. Je navržen systém tepelných čerpadel doplněných o elektro kotle a elektrické infrazářiče.

Hlavním cílem řešeného projektu je přechod na nový zdroj tepla vytápění technologií, čímž dojde ke snížení spotřeby energie. Úspora energie a provozních nákladů. Snížení ekonomických výdajů na teplo. 

Plakát publicity