MENU

Politika ochrany životního prostředí

Jednou z našich priorit je cíleně eliminovat možnost vzniku negativních vlivů činností, produktů a služeb na životní prostředí a kvalitu života obyvatel.

V IVEP, a.s. je rozpracována environmentální politika jako součást celkové strategie podniku. Politika vychází z požadavků Podnikatelské charty pro trvale udržitelný rozvoj Mezinárodní obchodní komory (ICC Business Charter for Sustainable Development).

Principy Environmentální politiky podniku, kterými se řídíme, jsou:

Uvedené zásady politiky ochrany životního prostředí jsou stálou součástí uplatňování systému ISO 14001, poprvé u nás auditovaného v roce 2003.

 

Plná verze ke stažení zde