MENU

Politika BOZP

IVEP, a.s. je uznávaným producentem a dodavatelem silnoproudých elektrických přístrojů s trvale se rozšiřujícím rozsahem služeb a sortimentu výrobků uplatňovaných ve všech světových klimatických pásmech.
Zajišťování a zlepšování péče o ochranu zdraví při práci (BOZP) pokládáme za jeden ze strategických pilířů nezbytných pro zvyšování konkurenceschopnosti a zabezpečování dlouhodobě udržitelného rozvoje naší společnosti. Péče o BOZP zaměstnanců společnosti IVEP, a.s. je proto vnímána jako rovnocenná a neoddělitelná součást všech podnikatelských aktivit.

Vedení IVEP, a.s. se v souladu se shora vyjádřeným přesvědčením a se strategickými záměry a cíli společnosti, stejně tak jako s odkazem na Národní politiku BOZP, rozhodlo v zájmu trvalého zajišťování a zlepšování úrovně řízení BOZP vyhlásit tuto politiku BOZP, vyjádřenou následujícími principy:

 

Vedení IVEP, a.s. se zavazuje k: