MENU

Podpora účasti společnosti IVEP, a.s. na výstavách a veletrzích

Podpora účasti společnosti IVEP, a.s. na výstavách a veletrzích

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti IVEP, a.s. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 7 celosvětových veletrzích a výstavách vztahujících se k elektrickým zařízením a systémům. Výsledkem projektu bude propagace výrobků společnosti, služeb a proniknutí na nové trhy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Plakát povinné publicity