MENU

Osvědčení o způsobilosti k ověřování měřidel

Osvědčení o způsobilosti k ověřování měřidel

IVEP, a.s. prokázal metrologickou, technickou a personální způsobilost k ověřování stanovených měřidel.