MENU

Zaústění kabelů s plynem SF6 pro transformátory 110 kV

Zaústění kabelů s plynem SF6 pro transformátory 110 kV

Technické údaje

Jmenovité napětí: 123 kV
Jmenovitý proud: 630 A
Jmenovitý krátkodobý proud 1s (3s): 25 kA
Jmenovitý dynamický proud: 63 kA
Jemnovitá frekvence: 50 Hz (60 Hz)
Minimální životnost (let): 40
Izolační plyn: SF6
Jmenovitý přetlak plynu: 0,35 MPa (20°C)

Ke stažení

QR Odkaz

http://manual.ivep.cz/zau