MENU

Vnitřní odpojovače QAK, QAKZ

Vnitřní odpojovače QAK, QAKZ

Technické údaje

Jmenovité napětí: 1 – 123 kV
Jmenovitý proud: 100 – 8000 A (pro vyšší proud použijte odpojovač typ QAS)
Jmenovitý zkratový proud 1s (3s): 16 – 120 kA
Jmenovitý dynamický proud: 40 – 300 kA
Jmenovitá frekvence: 50 Hz (16 Hz, 60 Hz)
Mechanická odolnost: 2000, 5000, 10000 (60000) C-O
Minimální životnost (roky): 40
Pohony: Ruční pohon, Ruční pohon přes převodovku, motorový pohon
Motor typ: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 220V DC, 230V AC, 400V AC
Signalizace poloh: Koncové spínače (každý zvlášť na pozici), přímo na hlavní hřídeli, Vačkové spínače (vysoká zatížitelnost)
Typ izolátorů: Epoxidové (dle požadavku)

QR Odkaz

http://manual.ivep.cz/qak